Exteriörbedömning av hundar tillhörande SBK raserna vid Kiruna BHK, 2021-07-17

10 Jun

Mera info om arrangemanget hittar du här:

Länk till anmälningsformuläret:

https://forms.gle/dod5U35boAFcKTuY9

Exteriörbeskrivning 13 juni inställd – nytt datum för exteriörbeskrivning 18 juli 2021

30 Maj

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 måste vi tyvärr ställa in exteriörbeskrivningen den 13 juni. Det är tråkigt – men det ser ut att vara det enda rätta vid den enorma smittspridningen som vi momentan upplever i Kiruna.

Vi har lagt upp en ny exteriörbeskrivning den 18 juli 2021 i hopp om att läget har förbättrats till dess. Den här exteriörbeskrivningen är öppen för anmälan nu.

Vi har även ansökt vid SKK om att få genomföra en exteriörbedömning dagen innan, den 17 juli 2021. Vi återkommer med info i så fall på KBHKs facebook sida samt här på hemsidan.

Fantastiska sponsorer till vår Rallylydnadstävling Online – Maj 2021!

2 Maj

Rallylydnadstävling online – Maj 2021

23 Apr

Mer info här: https://docs.google.com/document/d/1Nhlmsjc0zfZPbIRVp419kuRovr2VK336ft95MNgcTCQ/edit?usp=sharing

Klubbstugan öppnad för träning igen!

6 Feb

SKK har nu lättat på direktiven och kommit med ett förtydligande ang. verksamhet inomhus som gäller fr.o.m. 8 Februari 2021. KBHKs styrelse har därför beslutat att öppna klubbstugan igen för träning.
Följande regler gäller:

• Träning i klubbstugan bokas genom att följa den här länken: https://kirunabhk.wordpress.com/aktiviteter/kalender-bokningaktiviteter/

• Max. 2 personer får nu träna tillsammans med sina hundar per bokat träningstillfälle

• För att alla skall ha möjlighet att kunna träna under dom attraktivare timmarna under kvällarna så får man boka max. 1 timme per person och dag. 2 Personer kan boka sina träningstimmar efter varandra och samträna (blir en 2 timmars-block).

• Man får boka max. 1 träningstillfälle i förväg. Nästa träningstillfälle kan först bokas efter att man har använt sin träningstimme.

• Efter varje bokat träningstimme eller ovan beskriven 2 timmars block skall det vara minst ½ timme uppehåll innan nästa ekipage kan boka.

• Vid slutet av varje träningsblock skall lokalen vädras, städas och använda ytor våt torkas samt mattan dammsugas.

• Glöm inte att ta bort din bokning ifall du får förhinder.

När vi har fått en uppfattning om hur efterfrågan efter träningstillfällen är kommer vi ev. ändra på antalet träningstillfällen som man får boka i förväg och på max. längd för träningstillfället. Än så länge får inga kurser genomföras i klubbstugan. Påbörjade kurser med max. 8 personer inkl. kursledare kan fortsätta inomhus in annan lokal än klubbstugan ifall man har ett träningsutrymme till förfogande som ger varje person minst 10 kvm utrymme.
Reglerna ang. användningen av klubbstugan och genomförandet av klubborganiserade aktiviteter kan ändras. Som underorganisation till SKK så följer KBHKs Styrelse även i framtiden dom riktlinjer ang. undvikande av Coronasmittan som SKK Centralstyrelsen beslutar om.

Ingen träning i klubbstugan p.g.a. smittoläget Covid-19 i Kiruna kommun

5 Dec

Igår blev Kiruna Brukshundklubb kontaktad av kommunledningen med önskemålet om att sprida nedanstående skrivelse till klubbmedelmmarna ang. smittläget Covid-19. Styrelsen har med hänvisning till den rådande situationens allvar beslutat att med omedelbar verkan stänga klubbstugan för hundträning till 31/12. Nytt beslut ska tas sedan. Vi tackar för er förståelse.

Motioner till medlemsmötet

24 Maj

Ni har väl inte glömt medlemsmötet tisdagen, 9. juni, kl. 18.30 i klubbstugan?

Vi i styrelsen ser fram emot input från medlemmarna. Kom gärna med förslag och motioner. Vi är tacksamma om ni hinner skicka in detta via email till ordforandekbhk@gmail.com så att vi är förbered och kan ta ställning.

Ändring av Bankförbindelse

20 Maj

V.g. notera att KBHK har bytt bank. Inbetalningarna skall fr.o.m. nu ske till bankgironr. 5493-0805. För betalningar via Swish kan fortfarande 123 691 78 92 användas.

PM till TEM behållare NW1 den 2 februari

20 Jan

PM: Välkomna till Kiruna Brukshundklubbs Nose Work TEM behållare den 2 februari 2020

Bli hundförare i Hemvärnet!

14 Jan

Är du intresserad och vill veta mer om hur det är att vara hundförare inom Hemvärnet? Se nedan för ort och datum för kommande informationsträffar.😃👍🏼 /KBHK Tjänstehundsektion